• Strøm til båter

  Det ble bestemt på årsmøtet 21. april at de som ønsker å ha båt tilkoblet landstrøm må søke styret om dette og betale for forbruk hele året. Unntatt er bruk av strøm til å lade batterier en gang eller to i sesongen.

  Styret ønsker å  få en oversikt over hvor mange dette vil gjelde og ber om tilbakemelding/søknad sendt jarlsobrygge@gmail.com innen 1. mai 2022.

  Sameiet har 10 stk strømmålere som har vært brukt i vinterhalvåret som vil bli solgt etter loddtrekning for kr 1500/stk uten garanti. Meld ifra om du ønsker å kjøpe en av disse. Styret undersøker tilgang på akseptable målere, som typen Metermaid. Den har startpris på kr 3 000. Målere som ikke er godkjent av styret vil ikke bli tillatt brukt.

  Ved spørsmål, bruk sameiets mailadresse.

  Mvh

  Styret