Bryggesameiet Jarlsø Vest har ansvaret for driften av brygger og båtplasser langs bryggepromenaden. De 170 båtplassene her er forbeholdt seksjonseiere på Jarlsø.

Sentralt plassert på promenaden står Arne Durbans bronseskulptur «Skal – skal ikke?».