Sameiet Vestsiden 1 består av totalt 115 boligseksjoner i 6 bygninger med tilhørende boder og garasjeplasser.

 

Boligseksjonene har betegnelsen V1, V2, V3, V4, V5 og V6. Alle seksjonene har garasjeanlegg i kjelleren.

 

De første leiligheten ble ferdigstilt primo 2009 og i løpet av vinter 2009 /10 er alle tatt i bruk. Sameiets fellesareal består i hovedsak av beplantede arealer  (plen og bed) samt adkomst-veier til bygningene og lekearealer.

 

Båtplasser

Bryggearealer samt båtplassene (pirene) blir driftet av Bryggesameiet Jarlsø Vest, og inngår ikke i fellesarealet til Sameiet.

Informasjon om båtsameiet og båtplasser finner du under Sameienes informasjon – Bryggesameiet.

 • Om

  Dette første kapittelet i transformasjonen av Jarlsø fra industri- til boligøy ble ferdigstilt i 2009. Byggetrinnet består av 6 store bygninger, inspirert av de massive industribyggene som lå på området tidligere. Tilsammen inneholder byggetrinnet 115 leiligheter, alle er i dag bebodd. Byggene er delvis kledd i teglstein i ulike farger. Arkitekt er Øystein Thomassen.

 • Hvem-Hva-Hvor

  • «Kjentmenn»
  • Vaktmester
  • Styrets e-postadresse

   

  KJENTMENN:

  Kontaktperson for seksjonenes beboere til sameiets tjenesteleverandører.

  Peder Høie (V5)             tlf 95269898
  Odd Gulbrandsen (V6) tlf 92479033
  Sigurd Wæraas (V1+2)  tlf 94807263
  Oddmund Ruud (V4)    tlf 98838880

   

  VAKTMESTER

  Håndverkstjenester v/ Stig Rune Berntsen   tlf. nr. 94800813, mail, post@srbhandverktjenester.no.  I hver garasje finnes en postkasse for henvendelser vaktmester.

 • Styret

  Styret består av følgende medlemmer:

   

  Odd Ingebretsen (V6) Styreleder
  Tove Brita Eriksen (V3) Styremedlem
  Rune Larsen (V5) Styremedlem
  Oddmund Ruud (V4) Styremedlem
  Gustav Hanssen (V2) Styremedlem

  Styret kan kontaktes på: styretvestsiden1@hotmail.no

  Informasjon fra styret, se eget avsnitt

   

 • Passord område